Orden og Sikkerhedsregler

Ordens og Sikkerhedsregler i BGHS

En klub under Dansk Ride Forbund skal have udformet et sæt Orden og Sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Orden og Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Klubben har lejet sig ind hos ejer Peder Pedersen.

Åbningstiden i klubben er i hverdage fra kl. 16.00 til 21.00 og i weekend fra 12.00 til 18.00.

 

På ridestedet drives stutteriet Gerdings Heste, der avler og uddanner heste, så i dagtimerne vil det være en arbejdsplads, med tilridning, staldarbejde og kunder, der er mulighed for opstaldning samt tilkøb af ridebanekort, ved henv. til gerdingmureren@c.dk, ejer forbeholder sig ret til anvise haltider udenfor klubbens åbningstider.

Klubbens faciliteter generelt

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:

- Alt færden og ophold på BGHS områder, sker på eget ansvar.

- Det er alles ansvar at have en god rideskole, alle hilser på alle, husk at sige goddag og farvel, tal ordentlig til hinanden og om hinanden.

- Almindelig etiske regler overfor hestene er gældende, usportslig optræden accepteres ikke.

- Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med rideklubben rettes til klubbens  bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.

- Det er IKKE TILLADT at medbringe egen instruktør, alt undervisning varetages af BGHS godkendte instruktører. Rudie Tegelhof, Rasmus Jensen og Michelle Søe Nielsen er ansvarlige for holdundervisning. Man kan bestille enetimer hos instruktørerne, undervisning skal ske uden for de skemalagte rideskoletimer.

- Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til aktiviteter, som vi kan lave i rideklubben, det kan både være kurser, foredrag, etc. Ved deltagelse i kursus arrangeret af klubben, er banekort og medlemskab ej påkrævet.

Stald

- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn og i stalden foregår alt færdsel med størst muligt hensyn til hestene, løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

- Alt rideudstyr skal sættes på plads efter brug, husk at rydde op ved spiltovene, der må ikke skylles bid, vaskes støvler, strigler eller lign. i håndvasken. Det er uacceptable at ”låne” andres ting.

- Heste må ikke være løse på staldgangen og der henstilles til, at der altid trækkes med træktov. Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

- Alle heste, samt udefra kommende heste, skal være vaccineret, vaccinationsbog skal medbringes og forevises på forlangende af helt nye heste.

Hunde

- Det er ikke tilladt at medbringe sin hund, det er kun ejer og ansatte der må have hunde på ridestedet.

Ridehus/bane

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm og alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet, ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion og ingen anvender sporer uhæmmet.

- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere. Opsidning sker på midten af banen eller på skammel v/indgang til banen. Ryttere passerer hinanden på ridebanen, venstre mod venstre.

- Løsspring må kun foretages på tidspunkter, hvor der ikke er andre på ridebanen og man skal være over 18 år.

- Springning på alt springmateriale udover i undervisning må kun foregå, hvis du modtager undervisning af stedets instruktør, og er du under 18 år, skal dine forældre, eller en person over 18 år, som dine forældre har givet ansvaret, være til stede. Rideskole heste og ponyer må kun springes til undervisning.

- Træning eller motionering af heste udefra på klubbens område, er kun tilladt når den person, der forestår denne, har betalt for benyttelse af klubbens faciliteter for den pågældende periode.

- Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere er indforstået med det. Der skal HØJT OG TYDELIGT spørges om lov inden der begyndes. Kommer der nye ryttere på banen efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette. Der må aldrig longeres når der er elevundervisning.

- Der må ALDRIG være løse heste/ponyer i ridehuset, de skal ALTID i longe. Der må IKKE trækkes heste/ponyer ud og ind fra foldene igennem ridehuset , gå udenom.

- Husk at rense hove på din pony/hest inden du forlader ridehallen, der skal altid fjernes klatter efter din hest/pony, både på ridebanerne og i spiltov, fej efter dig. Ved af og pålæsning skal der samles klatter op på pladsen udenfor. Der er trillebøre hertil ved spiltov samt på ridebanen.

Terræn

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm og rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen

- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter, ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen.

-Rid så vidt muligt altid 2 og 2, hav altid din mobil med, hvis du skal på skovtur, er det vigtigt, at nogle ved, at du er på tur.

Fold

- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov, fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

Undervisning:

- Der henstilles til at der UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER rides når der er skemalagt rideskole-undervisning. FORSTYR ikke instruktørerne når de underviser, man kan kontakte dem ifb. med holdskift. Er du forhindret i at deltage i undervisningen SKAL du melde afbud til instruktørerne.

- Efter springundervisning hjælper ALLE rytter på det sidste undervisningshold, med at tage bomme og støtter ud af ridebanen.

- Det er ikke TILLADT at undervise sine egne eller andres børn, man kan hjælpe hinanden med gode råd og man kan vejlede hinanden, men HUSK og spørg om det først.